Programy dla biznesu

team

PROGRAMY DLA BIZNESU

Systemy programistyczne CPS Custom Programming Solutions wspierają działalność organizacji w trudnych czasach wymagających obniżanie kosztów, maksymalizowanie wydajności, produktywności i podnoszenie konkurencyjności w przedsiębiorstwie.

 

Wdrożenie systemów informatycznych dla biznesu CPS Custom Programming Solutions okaże się pomocne poszukując rozwiązań służących:

ptaszek sprawnemu powiązaniu wynagrodzenia z efektywnością
ptaszek planowaniu czasu pracy tak, by móc skutecznie zoptymalizować zatrudnienie
ptaszek skutecznemu wdrożeniu równoważnego czasu pracy, zgodnego z ideą elastycznego czasu pracy lub „banku czasu”
ptaszek usprawnieniu komunikacji pracownika i działu kadr w rozproszonej organizacji
ptaszek przeprowadzeniu oceny pracowniczej, zdyscyplinowaniu spóźnialskich
ptaszek kontrolowaniu produktywnego czasu pracy
ptaszek prowadzeniu skutecznej rekrutacji
ptaszek zarządzaniu relacjami z pracownikami
zarowka
Rozwiązania oferowane przez CPS Custom Programming Solutions dla biznesu:

 

System do zarządzania wyjazdami służbowymi dla pracowników

 

System do zarządzania wyjazdami służbowymi pracowników zaprojektowano z myślą o tych firmach, których pracownicy nie tylko zajmują się stacjonarną sprzedażą towarów, ale i często są oddelegowywani do pracy w terenie. Zastosowane w systemie rozwiązania znacznie ułatwiają pracę przedsiębiorstw zatrudniających przedstawicieli handlowych, pośredników sprzedaży, czy też sprzedawców i akwizytorów.
Za pomocą wprowadzonych danych, dot. przychodów ze sprzedanych produktów przez każdego z pracowników oraz poniesionych przez nich kosztów (koszty podróży, prowizja, premia, kary, itp) system umożliwia szczegółową analizę rentowności sprzedaży. Na podstawie zebranych informacji dot. sprzedaży stacjonarnej i wyjazdowej są generowane szczegółowe raporty, konkretne dane są również przedstawiane na wykresach liniowych.

kamieniarz1_2
kamieniarz3_2
kamieniarz2_2

Zarządzanie zarobkami pracowników w placówce bankowej (EARNINGS MANAGER)

Program Earnings Manager stworzony został do zarządzania zarobkami pracowników firmy. Aplikacja ta umożliwia szczegółowe obliczenie comiesięcznych dochodów poszczególnych pracowników. Pozwala to na większą kontrolę nad przychodami oraz wydatkami przedsiębiorstwa. Dodatkowo program przedstawia statystyki zarobków oraz wydatków pracowników. Umożliwia kontrolowanie udzielanych usług, np. kredytów.
Z Earnings Manager dowiesz się w praktyce jak wiązać wynagrodzenie z efektywnością, jak planując czas pracy optymalizować zatrudnienie, jak skutecznie wdrożyć równoważny czas pracy zgodny z ideą elastycznego czasu pracy lub „banku czasu”. Program może okazać się również pomocny, aby usprawnić komunikację z pracownikami, jak przeprowadzać ocenę pracowniczą i kontrolować produktywny czas pracy.

zarzadzaniePracownikamiPracCPS

zarzadzaniePracownikamiBaza
zarzadzaniePracownikamiCPS

 

Zarządzanie kontrahentami placówki bankowej (CONTRACTOR MANAGER)

Program Contractor Manager służy do wygodnego zarządzania kontrahentami przedsiębiorstwa, np. banku. Dzięki ujednoliceniu sposobu zapisu nadzór jednostki centralnej może przebiegać w sposób sprawny i usystematyzowany. Program pozwala na prowadzenie statystyk kontrahentów każdego z pracowników.

zarzadzanieKontrahentamiCPS
zarzadzanieKontrahentamiRaport

 

rekreacja
przemysl

dedykowane